Sámánszínház
Működés támogatása

A Sámánszínház célja, hogy a tánc, mozgás nyelvét használva, a kifejezésmód adta keretek között találjon és teremtsen kapcsolatot alkotó művészek (képzőművész, zenész, előadóművész) és a művészetre fogékony, és azt igénylő befogadó között.

Feladatunk: kifejezőeszközeiben eltérő művészeti ágak képviselőivel együttműködve kidolgozni, megfogalmazni egy az embereket széles körben érintő témát, mely foglalkoztatja mind a kelet-európai régió emberét, mind a világ más részein élőket.

 Folyamatosan kérdéseket feltéve, megfogalmazási módokat keresve írjuk körül a témát, melyből eztán a hosszú próbafolyamat során az előadóművészek aktív bevonásával készül el az az előadás, melyet a nézőknek bemutatunk. Izgatottan várjuk az előadásunkat megtekintők véleményét, érzeteit az előadás keltette, felrémlett emlékeit, melyek alapján újragondoljuk, újraértékeljük az elkészült munkát.
A rendszeres játszási alkalmak során a tisztább megfogalmazás érdekében változik, változhat a kifejezés módja, tempója, melynek egyetlen célja, hogy erőteljesebb, kikristályosodott, érthetőbb legyen a mondanivalónk.

Hiszünk abban, hogy az előadások alatt kialakult szoros és meghatározó kapcsolat előadó és befogadó között: elgondolkodtat, útmutatást ad, segít megállni és megérteni egy pillanatra, mi is zajlik körülöttünk és gyógyír a léleknek.

A színház több évezredes létezése bizonyítja, hogy van létjogosultsága ennek a fajta közlésnek, és mindannyiunkban benne rejlik az igény rá. A mozgással, tánccal való megszólalás külön sajátsága és egyben kihívása, hogy közvetlenül az ösztönökre, a zsigerekre hat, s mivel mellőzi a beszélt nyelvet valami általánosan emberit mutat meg, mely érthető nemzetiségtől, anyanyelvtől függetlenül mindenki számára.

Gyakorlati megvalósítás: folyamatos képzéssel; testi, lelki készenléttel, tréningekkel készülünk arra, hogy egy adott pillanatban, egy adott témát tudásunk legjavát nyújtva tudjunk prezentálni. A bemutatót megelőző 3 hónapos próbaidőszak rendkívüli erőfeszítést igényel mind a közreműködő alkotóművészektől, mind az őket körülvevő és segítő technikai munkatársaktól. Előadásainkat folyamatosan mutatjuk be és tartjuk műsoron idehaza és külföldön, fesztiválokon és a hivatalos színházi évad keretei között. A működés mellett fontosnak tartjuk, hogy a közönséggel találkozókon , vagy tanításon keresztül közelebb hozzuk, megismertessük a színházi kifejezés értékeit, működését. Segítsük közeledésüket más művészeti ágakhoz is, bátorítsuk őket az önkifejezés nekik legmegfelelőbb módjának megtalálására. Ráébreszteni őket, hogy az önkifejezés eszközén keresztül képesek önmagukat jobban megérteni és a nehézségeken átverekedni magukat.

Hiszünk abban, hogy a mai gyorsan fejlődő és állandóan változó világunkban a nehezen elérhető és megtapasztalható mély emberi kapcsolatok, melyet talán megélhet, az, aki fogékony rá és megtekinti előadásainkat, és mindez segíti a helyes út megtalálásában, mind a nézőt, mind a játszót. Eddigi munkánk során megtapasztaltuk, hogy ez működhet, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, ezért erős a bizonyosság bennünk, hogy érdemes tenni és munkálkodni ezen.