Magyar Fenomenológiai Egyesület
Támogatás

A Magyar Fenomenológiai Egyesület célja a magyar nyelvű fenomenológia oktatás és kutatás előmozdítása, a fenomenológiai filozófia magyar nyelvű népszerűsítése és terjesztése.

A fenomenológiai filozófia megalapítója Edmund Husserl (1859 – 1938). A fenomenológia kezdetektől fogva összefonódott a logika, az ismeretelmélet és a  pszichológia döntő jelentőségű problémaköreivel, de Husserl későbbi munkássága nagyobb lélegzetű filozófiává mélyítette, amely a filozófia olyan alapvető diszciplínáival is összefüggésben áll, mint amilyen a metafizika, a történelemfilozófia vagy az etika. A fenomenológia gyakorlatilag újrafogalmazta a filozófiát, döntő hatást gyakorolva az egész XX. századi szellemi életre.

Sajátos megközelítése és módszerei, az elvont filozófiai gondolkodás szigorú tapasztalati alapokra helyezése lehetővé tette a filozófiai hagyomány átértelmezését és gyökeresen új problémamegoldások kidolgozását. A fenomenológia tapasztalatközpontúsága módot adott a filozofálás, a tudományos tevékenység és a mindennapi élet szoros összefüggésbe hozására. A fenomenológiai filozófia kidolgozásához, a fenomenológia továbbgondolásához olyan neves filozófusok járultak hozzá mint Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty és Emmanuel Lévinas. A fenomenológiát Magyarországon elsőként Zalai Béla népszerűsítette. Külföldön is ismertté vált Szilasi Vilmos és Enyvvári Jenő.

A rendszeres magyar fenomenológia oktatás, kutatás és fordítás megalapozása Vajda Mihály, Fehér M. István, Bacsó Béla, Tengelyi László és Mezei Balázs nevéhez fűződik.