Bata Rita - Butoh Fesztivál
Támogatás

2. BUTOH ÉS ELŐADÓMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

BUDAPEST - POZSONY -KRAKKÓ

 

Butoh tánc:

A butoh egy szabad, személyes és egyéni fejlődési folyamat, mely során a tradíciókkal és szokásokkal kell szakítanunk, hogy azok mögé nézve rátaláljunk valami újra. A tánc egy utazás öröm és fájdalom között. ”

 

Fesztiváligazgató: Batarita

Táncművész, koreográfus és butohtáncos

 

A butoh egy, az ötvenes években kialakult avantgárd, kortárs japán táncstílus.

A butoh-t eredetileg ankoku butoh-nak, vagyis "a sötétség táncának" hívták, amely a II. világháború után az érzelmileg és társadalmilag megrogyott Japán rendezetlenségéből született. Japán, a háború elvesztésnek következtében átalakítani kényszerült a hierarchiára, tradíciókra épülő nagy múltú kultúráját és amerikai kényszerre demokráciává, „nyugativá” kellett alakulnia Ez az átmenet, az ellenkezés, az amerikanizálódás elleni lázadás szülte a butoh-t, a hatvanas évek japán "szociotáncát".

A tánc megteremtői a kor híres és elismert, megzabolázhatatlan táncművésze Tatsumi Hijikata és partnere, Kazuo Ohno voltak.

Hijikata megelégelte, hogy minden, amit modernnek hívnak hazájában, valami nyugati műanyagságot visel magán, fantáziátlan, puszta utánzat csak, olyat akart alkotni, ami tisztán japán, őszinte és mély. Szívében egy olyan tánc jelent meg, ami megengedi a testnek, hogy "magáért beszéljen", hogy ne korlátozza magát előre gyártott konzervmozdulatokra. Első műveit Akoku Butoh-nak, a sötétség táncának hívta. Ez a sötétség nem a félelmet keltő, riasztó sötétséget volt hivatott megmutatni, sokkal inkább az ismeretlen, a korábban soha meg nem tapasztalt belső emberi tereket, azokat a szinte genetikailag meghatározott erőket, amit a modern ember a tudatának mélyére rejt.

Drámai és originális, mégis őszinte és igaz képeket láttat és képzeteket ébreszt a butoh, úgy, hogy a rejtett ösztönvilágot emeli a tudatosság, a fizikum szintjére. Miközben kimondja azt, amit a nyugati művészet képtelen: minden test tökéletes, minden test gyönyörű, egyszerre sárból összetapasztott, porba vágyó és éteri.

 

További részletek a fesztiválról:

http://www.butoh.hu/hu/index.php?page=fesztivalrol

Interjú Bataritával:

http://fidelio.hu/tanc/interju/batarita_megszunik_minden_ami_te_magad_vagy

Bemutató videó:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WoZWP2HyaYg